Dødsfall og arv

Det er mange ting som skal ordnes etter et dødsfall. Vi vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram.

Les mer

Henleggelse av anklage mot advokat

En advokat ble i forbindelse med utførelse av sitt verv som forsvarer i en meget alvorlig straffesak siktet for grov uforstand i tjenesten.

Les mer

Samfunnsstraff for grov narkotikaforbrytelse

Norges Høyesterett avsa 5. februar 2016 dom for samfunnsstraff for grov narkotikaforbrytelse. Saken gjaldt erverv og oppbevaring av 130 gram amfetamin og ca. 400 gram hasj.

Les mer

Faste forsvarere

I Alvheim & Hansen er det faste forsvarere for både Høyesterett, Gulating lagmannsrett og Bergen tingrett. Dette gjør oss til Bergens fremste strafferettsfirma.