Advokatforeningen arbeider for større rettferdighet og likhet mellom godtgjørelse til advokater som engasjeres av det offentlige, og den godtgjørelse den private parts advokat mottar under fri rettshjelp. Ofte er forskjellen at stat eller kommune betaler kr. 500-700 mer til sin advokat. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dette går utover private parters rettssikkerhet i de saker dette gjelder.

Advokat Arild Dyngeland er engasjert i spørsmålet på vegne av Advokatforeningen.

Se også artikkel i http://www.bt.no/nyheter/okonomi/article3283543.ece

Del dette med andre