Denne uken ble det avholdt internt oppdateringskurs i sentrale menneskerettigheter hos Advokatfirma Alvheim og Hansen.

Kurset omhandlet nyere praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), og sentrale utviklingstrekk i domstolens virke.

EMD produserer hvert år mer enn 1500 dommer og nesten 4000 avgjørelser, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert på denne utviklingen.

Del dette med andre