Daglig leder og styreleder av et NUF registrert foretak ble i Gulating lagmannsrett frifunnet for overtredelse av merverdiavgiftsloven 21-4 annet ledd annet straffalternativ. Unndratt avgift over 5 terminer utgjorde vel 378 000 kroner. Flertallet på 6 dommere fant ikke bevist at det forelå unndragelseshensikt. Skyldkravet var dermed ikke oppfylt. Mannen ble idømt en bot på kr 10.000,- for et mindre alvorlig forhold, som han også erkjente straffeskyld for i tingretten.

Advokat Bertil Christian Hast Rønnestad var forsvarer for mannen.

Del dette med andre