Bergen tingrett avsa 29.mars 2017 dom på betinget fengsel i 21 dager for kjøring med moped under alkoholpåvirkning.

Alkoholpromillen var på 1,75 og tilsa ubetinget fengsel. Retten vektla som formildende at kjøringen fant sted med moped, på natten, i en blindgate og i lav hastighet. Det var ingen fare for personskade. Tap av førerretten ble satt til 18 måneder.

Saken illustrerer at hovedregelen om ubetinget fengsel ved alkoholpåvirkning høyere enn 1,2 promille, er undergitt en reell begrensning gjennom ordlyden «som regel».

Maria Hessen Jacobsen prosederte saken for tingretten.

Del dette med andre