I februar 2016 fattet Vest politidistrikt vedtak om tap av førerrett for en person på grunn av manglende edruelighet. Vedtaket var begrunnet i en dom fra 2015 for narkotikaforbrytelse, samt en anmeldelse fra tidligere og uttalelser i avhør om bruk av hasj. Politidirektoratet opprettholdt vedtaket. Etter søkers klage til Sivilombudsmannen ble Politidirektoratet bedt om å vurdere saken på nytt, fordi det var begrunnet tvil om forhold av betydning for saken.

Maria Hessen Jacobsen bisto klager i prosessen.

Del dette med andre