Bergen tingrett avsa dom på frifinnelse i januar 2017 i sak om føring av bil i ruspåvirket tilstand. Prøver av tiltalte gav utslag for Klonazepam, noe hun benektet å ha inntatt. Tiltalte viste til at hennes ekskjæreste tidligere hadde gitt henne narkotika uten at hun var klar over det ved inntak, og mente dette hadde skjedd i denne saken. Retten kom til at det var rimelig tvil om hun hadde utvist nødvendig grad av skyld.  Helge Hansen førte saken for tiltalte i tingretten.

Del dette med andre