Bergen tingrett avsa dom 6.april 2017 i sak om føring av bil i påvirket tilstand etter inntak av GHB. Tiltalte ble av retten frifunnet for å ha kjørt i påvirket tilstand, fordi det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at han kjente til at flasken han drakk Solo av inneholdt GHB. GHB er luktløst, og kamufleres lett i annen drikke.  Helge Hansen prosederte saken for retten.

Del dette med andre