Protector Forsikring ASA fremmet regressøksmål mot ansvarlig utførende- og kontrollerende foretak, etter å ha utbetalt erstatning til kjøper av eiendom grunnet angivelig feilkonstruert tak. På bakgrunn av bevisførselen, kom Bergen tingrett enstemmig til at forsikringsselskapets konklusjon var feilaktig, slik at taket likevel ikke var feilkonstruert. Det forelå dermed ingen grunnlag for regress, og foretaket ble derfor frifunnet. Advokat Rune H. Tjomsland førte saken for foretaket.»

Del dette med andre