Frifinnelse i grov narkotikasak

En mann i begynnelsen av 20-årene var tiltalt for overtredelse av straffeloven § 162 tredje ledd, grov narkotikaovertredelse. Han hadde tilstått handlingen i politiavhør, men trakk tilståelsen tilbake. Retten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tilståelsen var uriktig, og frifant ham for dette forholdet. Han ble dømt for et mindre forhold som

Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS utvider sitt kompetanseområde

Advokat Thomas Støer har tiltrådt stilling som advokat i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS. Han har bakgrunn fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers og Kemneren i Bergen. Han har arbeidet hovedsaklig med skatterett og konkurssaker. Hos oss vil Thomas Støer særlig arbeide med prosedyre. Han styrker firmaets satsing i forhold til oppdrag som forsvarer i økonomiske straffesaker, samtidig som

Den offentlige salærsats

Advokatforeningen arbeider for større rettferdighet og likhet mellom godtgjørelse til advokater som engasjeres av det offentlige, og den godtgjørelse den private parts advokat mottar under fri rettshjelp. Ofte er forskjellen at stat eller kommune betaler kr. 500-700 mer til sin advokat. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dette går utover private parters

Yara-saken

Mandag 5. januar 2015 starter hovedforhandling i Oslo tingrett i Yara-saken. Rettssaken vil vare ut mars måned. Advokat Arild Dyngeland er forsvarer for en av de fire tiltalte i saken.