ARILD DYNGELAND

Advokat (H)/Partner

KONTAKTINFO

+47 55 36 48 20
M + 98 24 65 90
E dyngeland@alvheim-hansen.no

 

 

 


Advokat Arild Dyngeland har vært advokat fra 1998. Han er fast forsvarer ved Norges Høyesterett, og har vært fast forsvarer i Gulating lagmannsrett og Bergen tingrett fra 2006 til 2017.

Advokat Dyngeland arbeider med prosedyre, både i straffesaker og sivile tvister. Han tar også andre oppdrag for både privatepersoner og næringslivskunder, særlig innenfor avtalerett, familie-, skifte- og arverett. Han har arbeidserfaring som dommerfullmektig fra Bergen tingrett.

Advokat Dyngeland er medlem av Advokatforeningens hovedstyre, og har gjennom mange år vært medlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg i Hordaland og Sogn og Fjordane krets i Advokatforeningen. Han var leder for Forsvarergruppens / Advokatforeningens høringsutvalg for strafferett og straffeprosess frem til desember 2016.

Sakstyper

  • Strafferett
  • Kontraktsrett
  • Skifterett
  • Prosedyre