JUNE STAVLAND

Advokat

KONTAKTINFO

T+47 55 36 48 20
E june.stavland@alvheim-hansen.no

 

 

 


June Stavland startet i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS i 2016. Stavland kom til oss fra Advokatfirmaet Harris, hvor hun har arbeidet med fast eiendom. Hun har ved siden av studiene arbeidet som juridisk rådgiver for farvannsforvaltning i Bergen og Omland havnevesen.

Sakstyper

  • Fast Eiendoms Rettsforhold
  • Kontraktsrett
  • Avtalerett