Linn Helene Trones Kaland startet som advokatfullmektig i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS i 2017. Hun har tidligere jobbet i Bergen kommune, som kontrollansvarlig ved Kontor for skjenkesaker. Hun vil fortsatt arbeide med forvaltningsrett og offentlig rett.

Kaland bistår også klienter i familie- og straffesaker. Hun har spesialisering innenfor tilrettelagte avhør / barneavhør.