En mann i begynnelsen av 20-årene var tiltalt for overtredelse av straffeloven § 162 tredje ledd, grov narkotikaovertredelse. Han hadde tilstått handlingen i politiavhør, men trakk tilståelsen tilbake. Retten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tilståelsen var uriktig, og frifant ham for dette forholdet. Han ble dømt for et mindre forhold som han erkjente i retten.

Advokat Arild Dyngeland var forsvarer for mannen.

Del dette med andre