The European Criminal Bar Association har etablert en arbeidsgruppe bestående av advokater fra en rekke europeiske land. Gruppen skal arbeide med problemstillinger knyttet til siktedes rettigheter i saker med anklage for korrupsjon. Slike saker innebærer i mange tilfeller internasjonalt politisamarbeid, og gruppen skal kartlegge behovet for s tiltak for ivaretagelse av siktedes rettigheter under slik etterforskning.

Advokat Arild Dyngeland er medlem av arbeidsgruppen som er nedsatt.

Del dette med andre