Vi gratulerer Anette Vangsnes Askevold som i dag er blitt antatt som ny fast forsvarer i Gulating lagmannsrett og i Bergen tingrett.

Antagelsen styrker vår satsning med arbeid med straffesaker som er ett av våre kjerneområder. Ved kontoret er det nå fire faste forsvarere i Nordhordland og Bergen tingretter og i Gulating lagmannsrett. I tillegg har vi flere advokater med bred erfaring fra samme rettsområde.

Antagelsen markerer også en betydelig anerkjennelse av Anette. For firmaet innebærer dette at vi befester vår posisjon som et av Bergens største advokatfirma innenfor strafferett og prosedyre. Det bidrar til en vesentlig styrking av den innsats som vi kan yte til klienter i straffesaker for fremtiden.

Del dette med andre