En mann var tiltalte for legemsfornærmelse mot en drosjesjåfør. Han ble frifunnet av tingretten, dels under henvisning til uklar bevissituasjon, dels idet handlingen ble vurdert som lovlig nødverge. Drosjesjåføren fryktet at passasjeren ikke ville betale for turen, og tok passasjerens mobiltelefon som pant. I tillegg prøvde han fysisk å holde passasjeren tilbake. Passasjeren satte seg fysisk til motverge, og ble tiltalte for dette. Retten fant at passasjeren lovlig kunne gjøre dette, og viste til nødvergebestemmelsen. Passasjeren ble frifunnet både for krav om straff og for kravet om erstatning.

Advokat Arild Dyngeland var forsvarer for passasjeren.

Del dette med andre