I en sak om vold og trusler mot offentlig tjenestemenn ble det avsagt dom på samfunnsstraff 5.desember 2016 i Bergen tingrett.

Forholdene skal normalt straffes med ubetinget fengsel. Lang saksbehandlingstid hos politiet gav sammen med en klar rehabilitering utslag i at tiltalte fikk samfunnsstraff. Maria Hessen Jacobsen var forsvarer.

Del dette med andre