Arverett

Vi bistår med å opprette testament og gavebrev, og vil kunne gi råd og veiledning omkring arv, uskifte, gaver og generasjonsskifte.

En bør være særlig oppmerksom på viktigheten av å planlegge og ha kjennskap til hva som blir følgene av et dødsfall. Har man rett til uskifte med ektefellens eller samboerens særkullsbarn? Er man sikret boligen videre ved ektefellens eller samboerens død?

Dødsfall i slike relasjoner kan få store konsekvenser for ens økonomi, og man bør ha sikkerhet for at de ønsker man har også vil være mulig å gjennomføre. Vi hjelper deg med å skaffe oversikt over dette, samt lage avtaler og testament som sikrer deg best mulig.

Advokatene ved kontoret yter også bistand som testamentsfullbyrder, og ved skifte av dødsbo.