Avtalerett

Våre advokater har betydelig kompetanse innen avtaleretten generelt, og vi har bistått i en rekke saker innenfor ulike kontraktsområder. Vi kan bistå både på forhandlingsstadiet og med kontraktsutforming. Videre kan vi bistå dersom det oppstår tvist i et kontraktsforhold, enten det gjelder forliksforhandlinger eller å prosedere saker for domstolene.