Familierett

I forbindelse med samlivsbrudd vil det, der det er barn i forholdet, alltid oppstå spørsmål om hvem barnet skal bo hos, og hvor mye samvær barnet skal ha med den andre av sine foreldre.

Vi har lang erfaring med å bistå i forhandlinger ved inngåelse av avtaler vedrørende barn etter et samlivsbrudd. I slike saker vil det alltid være viktig å få til en avtale, idet et godt samarbeid mellom foreldrene alltid vil være til det beste for barnet. I noen saker vil det ikke være mulig å finne en løsning gjennom en avtale.

Flere av advokatene ved kontoret har bred erfaring med prosedyre i retten i slike saker.