Fast eiendoms rettsforhold

Vi har lang erfaring med saker som omhandler fast eiendom.

I forbindelse med erverv av større tomteområder og inngåelse av samarbeidsavtaler vil det være fordelaktig å ha en godt gjennomarbeidet avtale. Vi bistår en rekke eiendomsutviklere og entreprenører i forbindelse med prosjektutvikling. To av våre advokater har en stor del av sine oppgaver innenfor denne type saker, og vi vil kunne bistå på alle trinn ved utvikling av ulike eiendomsprosjekter.

Vi har også kompetanse innen kontraktsforhandlinger, utbyggingsavtaler, plan- og bygningsrett, bygg- og entrepriserett, tomtefeste samt ekspropriasjon og skjønn.

Vi forestår normalt ikke eiendomsmegling i tradisjonell forstand, men bistår både profesjonelle og private parter ved utforming av kjøpekontrakter, tinglysing og gjennomføring av oppgjør ved overdragelse av fast eiendom, også i forbindelse med arv og generasjonsskifte.