Kjøpsrett, kontraktsrett og boligrett

Flere av advokatene ved kontoret prosederer regelmessig saker som gjelder mangler ved fast eiendom, biler og annet løsøre, håndverkertjenester, m.v. Vi bistår også på de tidligere stadier av disse sakene, blant annet med å fremme nødvendig reklamasjon, og med råd til å sikre dokumentasjon for kravet ditt.

Vi bistår også i saker etter husleieloven og borettslagsloven, herunder om oppsigelse, tvangsfravikelse, og annet.