Prosedyre

Advokatene ved vårt kontor har bred og omfattende erfaring med prosedyre gjennom arbeid som advokat, dommerfullmektig, eller i påtalemyndigheten.

Vi bistår i straffesaker som forsvarer eller bistandsadvokat for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Advokatene ved kontoret har også bred erfaring fra saker som gjelder det offentliges bruk av tvang, for eksempel ved barnevernstiltak eller i psykisk helsevern.

Vi har regelmessig også prosedyreoppdrag innenfor kontrakts- og kjøpsrett, familierett, og i skiftesaker.