Skifterett, samlivsbrudd

Våre advokater kan hjelpe deg med å få oversikt over konsekvensene ved et samlivsbrudd, og kan gi råd med hensyn til om du bør avtale særeie, m.m., eller om det er behov for andre avtaler for å sikre dine rettigheter ved et samlivsbrudd.

Flere av advokatene ved vårt kontor bistår i forbindelse med felleseieskifter og det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd.