HELGE HANSEN

KONTAKTINFO

+47 55 36 48 20
M + 95 81 79 34
E h.hansen@alvheim-hansen.no

 

 

 


Advokat Helge Hansen har vært advokat fra 1983. Han har tidligere erfaring fra påtalemyndigheten og som dommerfullmektig.

Advokat Hansen arbeider særlig med fagfeltene fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og selskapsrett og har i tillegg en rekke styreverv.

Sakstyper

  • Strafferett
  • Fast Eiendoms Rettsforhold
  • Kontraktsrett
  • Avtalerett