MARIA HESSEN JACOBSEN

Advokat

KONTAKTINFO

+47 55 36 48 20
M+47 92 64 66 45
E maria.hessen.jacobsen@alvheim-hansen.no

 

 

 


Maria Hessen Jacobsen startet som advokatfullmektig i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS i 2015.  Hun har bakgrunn som leder for Jussgruppen Wayback, og har fordypning i internasjonal strafferett.  Hessen Jacobsen er styremedlem i Stiftelsen Wayback og er medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg (MRU).

Hos oss arbeider Hessen Jacobsen primært med strafferett og prosedyre for domstolene, men tar saker innenfor et bredt saksfelt.

Sakstyper

  • Strafferett
  • Prosedyre
  • Menneskerettigheter