Marita Haug Haaland

Advokat

KONTAKTINFO

+47 55 36 48 20
M +47 901 70 908
E haaland@alvheim-hansen.no

 


 

Marita Haug Haaland startet i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS i 2018. Haug Haaland har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen menneskerettigheter og straffeprosess. Hun har bakgrunn fra blant annet FNs hovedkvarter i New York, vært Norges ungdomsdelegat til FN for klima og bærekraftig utvikling, vært med i Jussgruppen Wayback og bidragsyter til UDs rettshjelptiltak i Etiopia (Access to Justice). Hun har deltatt på en rekke internasjonale konferanser på vegne av Norge og ulike organisasjoner, samt jobbet som frivillig i blant annet Bolivia, Chile, Colombia og India. Hun vant også den nasjonale prosedyrekonkurransen i 2015 og har vært trainee i ulike advokatfirmaer i Oslo og Bergen. Haug Haaland er styremedlem i Plan Norge.

Hos oss arbeider Haug Haaland primært med strafferett, barnerett, utlendingsrett, menneskerettigheter og prosedyre for domstolene, men tar saker innenfor et bredt saksfelt.